15.1.2020. Vrtić u kući

• Potreban pribor koji djeca koriste sama: bijeli papir, flomasteri ili drvene bojice, škarice, ljepilo, PVC čepovi, kocka s brojevima

• Djeca mogu sama iscrtati bubamaru, sa simetričnim točkama, i obojiti unutar zadanih linija

• Motivirajte djecu da sami crtaju, npr. put od kuće do škole, izbroje i nacrtaju kružića koliko žele i sami neka postave zadatke na određene znakove.

• Motivirajte dijete da osmisli pravila igre i podsjetite dijete da se pravila trebaju poštivati.

Navedenom aktivnošću dijete razvija:

Grafomotoriku - razvija fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku

Prostorne odnose - na papiru (što je na desnoj, a što na lijevoj strani)

Predmatematičke vještine - broji do 20, broji s prekidima, broji unatrag od 10 do 0, povezuje brojku i količinu, uspoređuje dva skupa ( gdje ima više, a gdje manje elemenata)

Govor i jezik- kroz igru potičemo govorno izražavanje te gramatička pravila

Koncentraciju-zadržavanje na zadatku 15-20 minuta


Galerija slika

Vrtić u kući