Registar ugovora Dječjeg vrtića Velika Gorica, sklopljenih od 1. siječnja 2018. godine, dostupan je u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom u rubrici Registri ugovora.