Mi smo Dječji vrtić Velika Gorica.

U našem vrtiću ostvarujemo redoviti 10-satni program, poseban dramsko-scenski program, poseban program s ranim učenjem engleskog jezika i alternativni program prema koncepciji Marie Montessori te program predškole za djecu u godini pred polazak u školu.

Vrata naših vrtića otvorena su svakodnevno 5 dana u tjednu od 5,00 do 17,00 sati.

Neposredno s djecom rade odgojiteljice.

Stručnu pomoć i podršku daju im ravnateljica, pedagoginja, psihologinja, zdravstvena voditeljica, logopedinja i edukacijska rehabilitatorica.

Da bi se djeca u vrtiću pravilno hranila i hrana bila ukusno spravljena brinu se kuharice.

Spremačice brinu o čistoći svih prostora, a domari su tu da poprave kvar.

Da bi se sve odvijalo po redu i zakonu brinu se ravnateljica i tajnica, a da “račun bude čist” zaduženo je računovodstvo.

Iz naše povijesti

Daleke 1960. godine na inicijativu društva Suvremena žena, a uz svekoliku potporu NOO Velika Gorica počeo je prihvat djece predškolske dobi, najprije u prostorijama đačkog doma, a ubrzo zatim vrtić se preseljava zbog adekvatnijeg prostora u prostorije paviljona osnovne škole – današnji vrtić u Kurilovečkoj ulici. Rad je počeo sa 3 dobne skupine sa ukupno 43 djece.

Dječjim vrtićem upravljao je Upravni odbor, a upraviteljica dječjeg vrtića bila je gospođa Jelena Majstorović. Predsjednik Upravnog odbora bio je gospodin Zdravko Lučić.

Veći prostor a i razne adaptacije prostora otvorile su mogućnost većeg obuhvata djece pa 1966. godine u vrtić je upisano 135 djece. U to vrijeme upraviteljica vrtića je gospođa Dragica Fuks. U dobnim skupinama radi 6 odgojiteljica.

1966. godine otvoren je sezonski vrtić u Buševcu (radilo se VII i VIII mj.) a upisano je 33 djece.

Već 1970. godine u vrtiću boravi 150 djece razmještenih u 5 dobnih skupina sa ukupno uposlenih 9 djelatnika.

U to vrijeme vrtićem upravlja Savjet i Radna zajednica, za direktora vrtića imenovana je gospođa Božena Barac, koja na toj dužnosti ostaje do 1986. godine.

Tih 70-ih godina intenzivnom stambenom izgradnjom na području Velike Gorice potreba za zbrinjavanje male djece potakla je općinske strukture na razmišljanje kako bi se nešto djelotvorno učinilo, te 1973. godine Fond za neposrednu dječju zaštitu otkupljuje bivšu zgradu “Šumarije”, adaptira je i preuređuje za potrebe smještaja 60 djece.

Nastavak intenzivne kolektivne izgradnje rezultirao je 1975. godine patronatom i sredstvima Fonda za neposrednu dječju zaštitu izgradnjom novog namjenski građenog objekta u Galženici – današnjoj Pucekovićevoj ulici. U novoizgrađeni vrtić planirano je smjestiti 148 djece. No ubrzo se zbog potreba radila prenamjena prostora tako da se 1 dobna skupina smjestila u predviđenu dvoranu za odvijanje tjelesnih aktivnosti.

Djelatnost vrtića se proširuje obuhvatom djece jaslične dobi od navršene jedne godine života do tri godine. Iste godine počinje s radom tzv. “Mala škola”, a rad se odvija prema planu i programu Zavoda za unapređivanje osnovnog obrazovanja Zagreba.

Za potrebe odgojno – obrazovnog rada u periodu od 1960. do 1967. planiralo se globalno i tromjesečno po vremenskim cjelinama. Bio je zastupljen fizički, moralni, estetski, radni i intelektualni odgoj.

Program odgojno obrazovnog rada izrađen je 1967. godine i pokusno primjenjivan do donošenja 1970. godine. Program je bio orijentacionog i normativnog karaktera. Razvoj društvene brige o djeci predškolskog uzrasta postepeno od socijalnog karaktera poprima odgojno – obrazovni. Revolucijom o preobražaju odgoja i obrazovanja istaknuta je uloga predškolskog odgoja, koji koncepcijom reforme odgojno obrazovnog sistema u Hrvatskoj postaje prvi stupanj osnovnog odgoja i obrazovanja.

1986. godine tadašnjim Dječjim centrom “Velika Gorica” upravlja Radnički savjet, a direktor centra je gospodin Mirko Braim koji na toj dužnosti ostaje do 01.09.1991. godine.

2011. godine za ravnateljicu vrtića imenovana je dipl. defektologinja Irena Kozmić.

Izgradnjom objekta vrtića 1978. godine u Vidrićevoj ulici, odlukom USIZ-a društvene brige o djeci predškolske dobi izdvaja se objekt u Vidrićevoj i formira se nova predškolska ustanova.

Od tog vremena, a zbog sve većih potreba građana Velike Gorice Dječji vrtić “Velika Gorica“ raste kako slijedi:
1981. g. otpočinju s radom tzv. dadilje rad s djecom u drugoj obitelji u Velikoj Mlaki,
1983. g. u dr. Jurja Dobrile 8,
1986. g. u Zagrebačkoj 124 (zatvoren 1993.),
1992. g. u OŠ Velika Mlaka,
1996. g. u Slavka Kolara 43 b,
1998.g. Mraclin,
1998.g. Donja Lomnica,
2002.g. Mičevec,
2003.g. Velika Mlaka Nikole Tesle 5,
2005.g. pred otvorenjem je objekt u Zagrebačkoj 124, Velika Gorica.

Do travnja 2011. godine djelovali smo na 15 lokacija i imali upisano preko 1000 djece. Tako smo bili jedan od najvećih vrtića u Hrvatskoj.

Zbog toga je Grad predložio plan mreže dječjih vrtića Grada Velike Gorice, kojim su dva postojeća vrtića podijeljena na četiri.

Od travnja 2011. godine, naš vrtić djeluje na 5 lokacija: Pucekovićeva, Kurilovečka, Vukovina, Buševec i Mraclin.