Program ranog učenja engleskog jezika utemeljen je na činjenici da je predškolsko doba optimalno vrijeme za upoznavanje stranog jezika. Razvoj senzibilnosti za strani jezik utječe na cjelokupan razvoj djeteta, pozitivno se odražava na intelektualne sposobnosti, potiče i oplemenjuje duhovni razvoj, fleksibilnost u razmišljanju te postavlja temelje za razumijevanje i poštivanje drugih kultura.

Program se temelji na razvojnim potrebama i interesima djece, ali uz uvažavanje individualnih razlika. Sadržaji engleskog jezika usvajaju se spontano, kroz igru i u svakodnevnim situacijama što pridonosi razvoju cjelovite ličnosti svakog djeteta.

Program provode educirane odgojiteljice osposobljene za rad u programu ranog učenja engleskog jezika u mješovitim skupinama u centralnom objektu Pucekovićeva i područnom objektu Kurilovečka.