Cilj programa je prepoznavati, poticati i vrednovati kreativne glazbeno-dramske sposobnosti djeteta, otkrivanjem i njegovanjem početnih potencijala do postignute izvrsnosti. U svom radu odgojitelji se vode načelom individualizacije i diferencijacije, te načelom slobodnog izbora aktivnosti djeteta, sukladno potrebama, interesima i mogućnostima pojedinog djeteta, te u skladu s kalendarom događaja u društvenoj sredini. Potiče se cjeloviti razvoj psihomotornih, spoznajnih, emocionalnih, komunikacijskih, kreativnih i glazbeno-scenskih sposobnosti. Područje glazbene i dramsko-scenske kulture odgojitelji osmišljavaju kao sredstvo ostvarivanja razvojnih zadaća: stvaraju poticajno materijalno okruženje u kojem će se djeca osjećati sigurno i zadovoljno, promiču vrijednosti glazbene i dramsko-scenske kulture, a to sve ostvaruju putem fleksibilne organizacije rada i otvorenosti prema zajednici. Dramsko-scenski odgoj predstavlja odgoj za život obzirom da dramska ekspresija potiče emocionalnu i socijalnu stabilnost, utječe na spoznajni i moralni razvoj djeteta, doprinosi tečnijem izražavanju i bogaćenju rječnika, a putem stvaralačkog procesa igranja uključuje iskustvo različitih problema, kao i njihovo rješavanje. Glazbeni odgoj omogućuje da djeca putem glazbenog iskustva doživljavaju svijet oko sebe, proživljavaju ugodne emocije, stječu naviku slušanja glazbenih djela i time stvaraju temelj za uživanje u glazbi u odrasloj dobi. Glazba pozitivno utječe na razvoj kognitivnih sposobnosti, povećava energiju, olakšava nošenje sa stresnim situacijama i potiče razvoj kreativnosti. Od rujna 2016. godine u Dječjem vrtiću Velika Gorica poseban desetosatni dramsko-scenski program u jednoj dobnoj skupini djece provode vrlo kreativne i stručne odgojiteljice.