15.5.2020. Vrtić u kući

Čitanje priče ima posebnu ulogu u djetetovu životu. Priče su nezamjenjiv dio svakog odrastanja, te imaju mnogostruku ulogu u formiranju osobnosti i razvoja svih aspekata djeteta. Čitanje pomaže u razvoju opažanja, pamćenja, mišljenja i logičkog zaključivanja. Uvodi dijete u raznoliki svijet zbivanja, potiče ga na istraživanje i omogućuje stjecanje novih spoznaja. Čitanje bogati djetetov rječnik i razvija govorne sposobnosti. Pomaže djetetu da razvije vještine potrebne za čitanje, bogati maštu i razvija kreativno mišljenje. Čitanje priče djetetu pomaže da zavoli knjigu.

Roditelji, priču „Vuk koji je htio obići svijet“, pažljivo pročitajte svojoj djeci. Nakon toga im postavite zadana pitanja i krenite s ostalim ponuđenim aktivnostima.

• Prošećite s djecom do knjižnice i posudite slikovnicu „Vuk koji je htio obići svijet“. Na putu do knjižnice igrajte s djetetom igru „Slovo na slovo“ vi kažete slovo „A“ a dijete treba reći riječ na zadano slovo, a zatim zamijenite uloge.

• Nakon pročitane priče postavite djetetu pitanja:Je li ti se priča svidjela? Što ti se svidjelo? Što bi promijenio u priči? Potaknite dijete da prepriča priču.

• Dijete nakon toga može nacrtati glavnog lika - vuka sa svim elementima te ga izrezati po crti.

Za ovu aktivnost trebat će Vam:

Flomasteri ili drvene boje, papir i škare

Pitajte djecu koje se države spominju u priči, nakon toga dijete može nacrtati zastave pojedinih država iz priče, (pokažite im slike zastava).

Za ovu aktivnost trebat će Vam:

Flomasteri ili drvene boje, papir.

Ako imate globus kod kuće dijete neka stavit prst na određenu zemlju ili državu vi mu pročitajte koja je to država i pitajte ga je li vuk bio u toj državi, kojim slovom počinje ta država ili grad.

Dijete može napraviti razglednicu i poslati je ili slikati prijatelju.

Za ovu aktivnost trebat će Vam:

Flomasteri ili drvene boje, kolaž i škare.

Plešite uz pjesme koje pripadaju pojedinoj državi iz priče.


Galerija slika

Vrtić u kući