21.5.2020. Vrtić u kući

Vještine potrebne za početno čitanje je jako važno razviti prije polaska u školu. Temeljna vještina je govorna vještina, za koju je potrebno imati bogat rječnik.

            Ovom aktivnošću, pridruživanja pojmova skupu, kod djece razvijamo rječnik - opće imenice, te pojam „riječ“ i „rečenica“.

Opće imenice - označavaju skup predmeta koji imaju neke zajedničke osobine.

Zadatak je da dijete razvrsta određene pojmove u zadani skup.

Za aktivnost će vam trebati: veći papir, časopisi, letci, katalozi, škare i lijepilo.

Na većem papiru  napišite ime skupa (npr.: alati, namještaj, kuhinjski uređaji, voće, domaće životinje, divlje životinje, hrana, piće, prijevozna sredstva, odjeća, obuća, tropsko voće i dr.). Neka dijete iz kataloga izreže i zalijepi sve pojmove koji pripadaju imenovanom skupu.

U slučaju da nemate raspoloživih letaka, kataloga ili časopisa možete djetetu predložiti da nacrta  šest pojmova pojedinog skupa.

Nakon toga se igrajte s djetetom tako da mu kažete: „Sad ću ti reći šest riječi, a ti mi reci kojem skupu pripadaju“. Pitajte dijete je li zapamtilo šest riječi koje ste nabrojali.

 

Nakon toga tražite od djeteta da nabroji nekoliko riječi koje pripadaju skupu kojeg ste imenovali (npr.“Sad ti meni nabroji nekoliko riječi koje pripadaju skupu: namještaj, alat, prijevozna sredstva, …“)

 

Zatim predložite djetetu da za svaku riječ smisli rečenicu.

Primjer:  MAČKA, MALINA,

Ø  „MAČKA VOLI SPAVATI“.

Ø  „MALINA JE SLATKA.“

Riječi pišite na kartice te ih slažite jednu do druge kako bi dijete uočilo da se svaka rečenica sastoji od riječi. Da su neke riječi dugačke, a neke kratke.

 

Možete se natjecati u tome tko će sastaviti dužu rečenicu.

Primjer: 

Ø  „Mačka ima dugačke brkove.“

Ø  „Mačka ima dugačke brkove i rep.“

Predložite djetetu da prebroji riječi u rečenici.

 

Ovom aktivnošću se kod djeteta razvija: rječnik- opće imenice, fina motorika, okulomotorika, predmatematičke vještine – pojam skupa, veličinski odnosi, kratkoročno pamćenje, spoznaja značenja pojma „riječ“ i „rečenica“.


Galerija slika

Vrtić u kući