11.11.2020.

Montessori skupina u PO Kurilovečka živi dječja prava i provodi ih temeljem načela Montessori pedagogije. Kako biste bolje razumjeli i približili si „življenje prava temeljem načela“, svako ćemo ukratko pojasniti, a fotografije zorno dočaravaju provođenje i življenje prava.

 

1.       Načelo upijajućeg uma

Upijajući osjetilne dojmove (vidne, slušne, okusne, mirisne, kao i one doživljene osjetilom opipa), dijete upija i pokret. Osim toga dijete upija i socijalno ponašanje osoba u svom okruženju koje proizlazi iz određenih situacije. Montessori pedagogija uvažava dječju individualnost, polazi od nje. Naglasak nije na poučavanju već se osigurava poticajna okolina koja povećava dječju prirodnu radoznalost i omogućuje mu spontano učenje otkrivanjem.

 

2.       Načelo pripremljene okoline

Pripremljena okolina podrazumijeva prostor oblikovan po mjeri djeteta. Didaktički pribor odabire se i postavlja na otvorene police kako bi se potaknula samostalna dječja istraživanja. Također, djeca za rad na podu donosu prostirke na kojima rade i time stvaraju svoj prostor za rad.

 

3.       Načelo promatranja

Montessori pedagogija nastala je iz neposrednog promatranja, samo promatranjem se može postići pristup pojedincu, a i pojedinac promatrajući prilazi skupini i stvara povjerenje.

 

4.       Načelo slobodnog izbora i ponavljanja

Dijete samostalno i slobodno bira pribor, aktivnost kojom će se baviti, ali i vrijeme trajanja i izbor suigrača. Sloboda izbora doprinosi većoj motiviranosti koja rezultira usmjerenošću pozornosti i većoj sklonosti radu.

 

5.       Načelo osobnog tempa i trajanja rada

U Montessori okolini, dijete ima pravo raditi svojim osobnim tempom i aktivnost kojom se dijete bavi može trajati koliko je djetetu potrebno. Tako se dijete ima priliku uravnoteženo razvijati, bez požurivanja ili usporavanja u radu.

 

6.       Načelo provjere ispravnosti

Upravo spoznaja da možemo učiniti pogrešku, ali je i uvidjeti te ispraviti, jedna je od najvažnijih vrijednosti „psihičke slobode“. Montessori pribor oblikovan je tako da dijete može samostalno otkriti svoju pogrešku za vrijeme bavljenja određenom aktivnošću! Provjera ispravnosti može biti oblikovanjem, znakovno, osjetilno ili uz pomoć drugih.

 

7.       Načelo discipline

Da bi dijete postiglo samodisciplinu omogućava mu se slobodan izbor pribora i vježbi. Dijete je na taj način najčešće zaokupljeno onim što radi i tako se jednostavno i samo disciplinira. Poštuje izbor drugih, a sve se odvija u jasno strukturiranoj okolini.

 

  

8.       Načelo mirovanja

U Montessori pedagogiji postoje osmišljene vježbe mirovanja i spontano dječje mirovanje (opuštanje u tišini)! I jedno i drugo doprinosi djetetovim potrebama za izmjenom mirovanja i pokreta koje su bitne za emocionalnu stabilnost.

 

9.       Načelo tri stupnja spoznavanja

Načelo tri stupnja obuhvaća:

Prvi stupanj imenovanje- povezivanje opažanja s nazivom predmeta.

Drugi stupanj prepoznavanje- prepoznavanje predmeta nakon imenovanja.

Treću stupanj pamćenje- usvajanje imena koje odgovara predmetu odnosno pojmu.

 

10.   Načelo heterogenosti skupine i inkluzije

Načelo podrazumijeva skupinu koju čine djeca različite kronološke dobi, darovita djeca i djeca s teškoćama u razvoju. U takvim odnosima usvajaju se socijalne norme ponašanja, uvažavanje i poštivanje različitosti i dvosmjerna komunikacija.

Galerija slika