Šumske životinje

Godišnje doba jesen, jesenski plodovi i priprema životinja za zimu u šumi, potaknula su dječju znatiželju o šumskim životinjama.

Djeca su izabrala po jednu životinju i sa svojim roditeljima izradila plakat sa svim karakteristikama te životinje. Svakodnevno smo uz prezentacije plakata čitali slikovnice tematski povezane sa životinjama te tako poticali djecu na slušnu percepciju, koncentraciju, bogaćenje rječnika, prepričavanje i pamćenje. Djeca su na zabavan način naučila koje sve životinje se ubrajaju u šumske životinje, što jedu, spavaju li zimski san, gdje žive, tko su im neprijatelji…

Cilj nam je bio zadovoljiti prirodnu, dječju znatiželju i potrebu za istraživanjem, poticati spoznaju služeći se slikovnicama, razvijati svijest o važnosti brige o životinjama i odgovornom ponašanju prema životinjama. Prezentacijom plakata djecu smo poticali na govor, na izražavanje cjelovitim rečenicama, pamćenje raznih podataka o životinjama. Djeca su na taj način jačala pozitivnu sliku o sebi, samopoštovanje, samopouzdanje.

Ovladavajući novim spoznajama djeca su se lakše suočavala sa svojim strahovima od nekih životinja.

Uočavanjem različitosti u životinjskom svijetu djeca grade pozitivne stavove i tako svi zajedno zagovaramo poštivanje i odgovornost prema životinjskom svijetu.

Zahvaljujemo roditeljima na suradnji!

Odgojiteljice:
Tamara Zadravec Radanović
Ilinka Jeromić
Nadica Kapec