Irena Kozmić,
dipl. defektolog odgajatelj predškolske djece

Irena Kozmić
Tel.: 01 6260 661
E-Mail: ravnateljica@vrtic-vg.hr

Vedrana Debijađi, profesor pedagogije
Stručni suradnik pedagog

Stručni suradnik pedagog prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada, stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces. Predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada. Predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja. Ostvaruje suradnju s roditeljima, pomaže im u odgoju i obrazovanju djece, rješavanju odgojno-obrazovnih problema te im pruža podršku i osnažuje ih u njihovim roditeljskim vještinama. Surađuje s odgojno-obrazovnim ustanovama i drugima zbog ostvarivanja zadaća odgojno-obrazovnog rada, a prema Godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića. Surađuje s lokalnom zajednicom i unapređuje cjelokupan rad vrtića. Pridonosi razvoju timskoga rada u dječjem vrtiću i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava. Javno predstavlja odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića.

Vedrana Debijađi
Tel.: 01 6260 030
E-Mail: pedagoginja@vrtic-vg.hr

Ljubica Lovreković, profesor psihologije
Stručni suradnik psiholog

Stručni suradnik psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta, postavlja razvojne zadaće i skrbi se o psihičkom zdravlju djece. Svojim djelovanjem pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava. Posebno je važna uloga psihologa u prepoznavanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djece s teškoćama i darovite djece) i promišljanju razvojnih zadaća za njihovo napredovanje prema sposobnostima. Radi i s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i njihovim roditeljima na emocionalno-psihološkome snaženju obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta. Surađuje i sudjeluje u programima stalnog usavršavanja odgojitelja, s roditeljima i lokalnom zajednicom te unapređuje cjelokupan rad u dječjem vrtiću. Povezuje se sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, koristi se supervizijskom pomoći i sudjeluje u istraživanjima u dječjem vrtiću te javno prezentira rezultate.

Ljubica Lovreković
Tel.: 01 6222 786
E-Mail: psihologinja@vrtic-vg.hr

Vujnović Kristina, Bacc.med.tech,
zdravstveni voditelj

Zdravstveni voditelj u vrtiću radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece. Provođenjem mjera zdravstvene zaštite djece predškolske dobi obuhvaćaju potrebne preduvjete za osiguravanje pravilnog rasta i razvoja predškolske djece u dječjem vrtiću.

Zdravstveni voditelj u vrtiću:

sustavno prati rast i razvoj djece te njihovo stanje uhranjenosti
poduzima preventivne mjere za smanjenje pojave zaraznih bolesti i prevencije ozljeda
vodi brigu o zdravoj prehrani djece u vrtiću prema Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi
izrađuje jelovnik po normativima preporučenim od Ministarstva zdravstva a navedeno u Programu za zdravstvenu zaštitu djece, higijene i pravilne prehrane djece udječjim vrtićima (NN 105/2002)
provodi zdravstveno – savjetodavni rad na aktualne teme s odgajateljima, roditeljima, djecom i osobljem vrtića
surađuje s roditeljima djece s posebnim potrebama u prehrani
provodi edukaciju odgojitelja u posebnim situacijama kod akutnih stanja i povreda
provodi edukaciju odgojitelja o suvremenom pristupu očuvanja i unapređivanja zdravlja
surađuje s Epidemiološkom službom
brine o očuvanju zdravlja u vrtiću kroz: o praćenje pobola djece o antropometrijska mjerenja – praćenje stanja uhranjenosti djece o unapređenje i razvoj kulturno higijenskih navika kod djece (pranje ruku, pranje zuba, higijena prehrane, higijena odijevanja, održavanje urednim unutrašnjeg i vanjskog prostora i opreme – razvoj ekološke svijesti) o praćenje procijepljenosti djece i upućivanje na docjepljivanje

Za očuvanje i unapređivanje zdravlja djece provode se mjere iz novog Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima koje je donijelo Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, NN/12/11/2007).

Zdravstveni voditelj u vrtiću otkriva i procjenjuje zdravstveni status djeteta kod prijema u dječji vrtić i to kroz:

provođenje individualnog razgovora s roditeljima novoprimljene djece
prikuplja liječničke potvrde kod prijema djece u dječji vrtić
provodi protuepidemijske mjere kod pojave zaraznih bolesti
prikuplja liječničke potvrde nakon povratka djece poslije bolesti
provodi zdravstveni odgoj djece i odraslih
provjerava dokumentaciju o procijepljenosti djece te u slučaju odstupanja od propisanog kalendara cijepljenja upućuje na docjepljivanje
upućuje djelatnike vrtića na preglede za zdravstveni list i zdravstvenu sposobnost radnika

Zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Stoga, ukoliko trebate savjet, pomoć ili Ste u zdravstvenoj nedoumici kako, gdje i na koji način unaprijediti zdravlje ili sumnjate na pojavu bolesti Vašeg djeteta slobodno mi se obretite na e-mail adresu medicinska.sestra@vrtic-vg.hr, osobno ili na brojeve telefona.

UPUTE RODITELJIMA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI DJETETA U JASLICAMA I VRTIĆU

1. Ako se Vaše dijete razboli (ima povišenu temperaturu, proljev, osip ili druge simptome bolesti) molio Vas da ga ne dovodite u jaslice i vrtić, već se obavezno javite svom liječniku.

2. U slučaju da se radi o zaraznoj bolesti (vodene kozice, šarlah…)ili o infekcioznom proljevu (salmonela, šigela, rota virus…) molimo Vas da obavezno obavijestite odgojitelja u grupi ili zdravstvenog voditelja.

3. Kada dijete ozdravi obavezno donijeti zdravstvenu potvrdu.

4. Ukoliko je dijete na antibiotskoj terapiji ne može boraviti u jaslicama i vrtiću.

5. Kod pojave ušljivosti obavijestite odgojitelje i zdravstvenog voditelja te operite kosu djeteta specijalnim šamponom, prema uputama, a tek nakon takvog postupka dijete smije u jaslice i vrtić.

6. Radi sigurnosti Vašeg djeteta ne preporuča se donositi bombone i žvakaće gume u jaslice i vrtić zbog opasnosti od aspiracije (ulaska komadića bombona ili žvakaće gume u dišne puteve )

7. Ako želite rođendan Vašeg djeteta proslaviti s ostalom djecom u grupi, onda Vam preporučamo da ih počastite malom sladoledom tortom, dozvoljena je samo kupovna torta uz priloženu deklaraciju. Molimo Vas da ne donosite domaće torte i kolače ili iz slastičarnice.

ŠTOVANI RODITELJI! Molimo Vas da se pridržavate ovih uputa radi što bolje suradnje i zaštite zdravlja Vašeg djeteta i druge djece koja borave u jaslicama i vrtiću. Molimo Vas da potičete svoje dijete da pije vodu (izbacite iz djetetove prehrane gazirane i druge umjetno zaslađene napitke).

Dinka Babić
dipl. def. logoped

LOGOPEDSKA djelatnost uključuje sustav pojedinačno ili skupno usmjerenih logopedskih postupaka, mjera i sredstava utemeljenih na načelima i spoznajama logopedske znanosti i prakse koja obuhvaća prevenciju i savjetodavni rad, logopedsku dijagnostiku, logopedsku terapiju uz savjetodavni rad, edukacijske aktivnosti, logopedska stručna i znanstvena istraživanja i evaluaciju.

Logoped u dječjem vrtiću:

Utvrđuje komunikacijske, jezične, govorne i glasovne sposobnosti i potencijale djeteta
razrađuje program rada za djecu s poteškoćom jezično-govorno-glasovne komunikacije
provodi savjetodavno-edukacijski rad s roditeljima
provodi savjetodavno-edukacijski rad s odgojiteljima
provodi individualni rad – logopedsku terapiju
pravovremeno upućuje na potrebnu dijagnostiku i rehabilitaciju u ustanove izvan vrtića
surađuje s ustanovama koje pružaju podršku djeci s TUR i PP
kao član stručnog tima nastoji kroz timski rad i interdisciplinarnim pristupom unaprijediti rad vrtića

Logoped u vrtiću također izrađuje i provodi plan rada za:

poticanje razvoja jezično-govorne komunikacije djece od najranije dobi
prevenciju poteškoća glasa
poticanje rane pismenosti (predčitačkih, predmatematičkih i predpisačkih vještina)

Najučestalije poteškoće jezično-govorno-glasovne komunikacije djece predškolske dobi su:

poremećaj izgovora glasova (poremećaj artikulacije, dislalija)
usporen govorno-jezični razvoj, nedovoljno razvijen govor
poremećaj ritma i tempa govora (mucanje, brzopletost)
poremećaj glasa (promuklost)
jezične poteškoće

Logopedski savjeti za poticanje jezično-govorne komunikacije:

Budite pravilan govorni uzor – govorite polagano i izražajno.
Uvijek razgovarajte s djetetom – imenujte i opisujte radnje.
Slušajte sa zanimanjem sve što vam dijete govori.
Ne opominjite dijete da treba govoriti, tečnije ili brže, budite strpljivi.
Ne ispravljajte dijete, krivo izgovorenu riječ, ponovite ispravno u izmijenjenom kontekstu.
Nadograđivati i proširivati djetetovu rečenicu, korisno je, ali ne završavajte umjesto njega.
Budite iskreni ako ne razumijete dijete, ono će vam pokazati ili ponoviti što želi.
S djetetom u krilu čitajte priče.
Postavljajte pitanja, potičite dijete da i ono pita.
Prepričavajte nedavne događaje, priče.
Često pjevajte brojalice i pjesmice.
Pažljivo birajte crtiće, filmove, kompjutorske igrice i gledajte ih zajedno s djetetom

Logopeda u vrtiću možete potražiti:

Ponedjeljkom i četvrtkom u centralnom objektu Pucekovićeva
  Utorkom u područnom objektu Buševec
  Posljednji utorak u mjesecu područni objekt Mraclin
  Srijedom u područnom objektu Vukovina
Petkom u područnom objektu Kurilovečka

 

Telefon: 01/ 62 60 030
Mobitel: 091 1962 153
E-mail: logoped@vrtic-vg.hr

Petra Palenkaš, mag.rehab.educ.
stručni suradnik edukacijski rehabilitator

Uloga edukacijskog rehabilitatora u vrtiću zasniva se na zastupanju i promicanju načela inkluzije koja poštuje potrebe, mogućnosti i individualni razvoj svakog djeteta. Inkluzija podrazumijeva uvažavanje djece s teškoćama u razvoju kao ravnopravne sudionike odgojno-obrazovnog procesa uz osiguravanje dodatne podrške kada je to potrebno te uz prilagodbu materijalnih uvjeta koji su usmjereni na specifične potrebe djeteta.


Stručni suradnik edukacijski rehabilitator radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece. Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje. Stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića. U suradnji s odgojiteljima, stručnim timom i roditeljima utvrđuje najprimjerenije metode rada sukladno sposobnostima, mogućnostima i interesima pojedinog djetetate ih primjenjuje u svome radu. Također, brine o osposobljavanju i stručnom usavršavanju odgojitelja u području odgojno-obrazovne inkluzije. U savjetodavnom radu s roditeljima procjenjuje i pruža podršku u organizaciji slobodnog vremena djeteta, kao i u primjeni primjerenih metoda i postupaka poticanja i podrške u obiteljskom okruženju.

Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece. Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu.

Popis odgojiteljica