Poticanje razvoja fine motorike kod djece jasličke dobi – PO Buševec
Tagged Tags:

U jasličkoj skupini, područnog objekta Buševec, proteklih nekoliko tjedana svakodnevno planiramo i provodimo aktivnosti kojima kod djece potičemo razvoj fine motorike prstiju i šake te pravilnu poziciju palca.

Materijali i poticaji koje koristimo, kao i same aktivnosti su vrlo jednostavni i pristupačni, npr. aluminijska folija – koju djeca trgaju i od nje rade kuglice kojima kasnije manipuliraju plastičnom dječjom pincetom;  kolaž papiri u boji – koje valjaju i umeću u praznu PVC bočicu; špaga i različiti drveni oblici koje djeca nižu.

Djeca kroz ove aktivnosti razvijaju svoju finu motoriku prstiju i šake, okulomotoriku, koncentraciju i pažnju.

U galeriji fotografija možda i Vi pronađete ideju za aktivnosti koje su vrlo jednostavne, a djeci izrazito zanimljive!

Odgojiteljice:

Sandra Karaula
Irena Kadečka
Ivana Tonković