Posjet fotografa skupini s ranim učenjem engleskog jezika

Početkom pedagoške godine u skupini s ranim učenjem engleskog jezika u područnom objektu Kurilovečka započeo je projekt „Fotografija“. Djeca su spontano fotografirajući dokumentirala aktivnosti u skupini. Pokazala su izrazit interes za upotrebu mobitela kao fotoaparata i digitalnih fotoaparata. Svakodnevno su dokumentirali razne aktivnosti kao i sve što su djeca smatrala zanimljivim (igračke, dvorište, roditelji, prijatelji…). Snimljene fotografije su nam omogućile da usporedimo različite perspektive (dvoje djece fotografira istu aktivnost na svoj način), uočavamo detalja, analiziramo oštrinu i osvjetljenje snimljene fotografije (mutno, pretamno…), potičemo razvoj pozitivne slike o sebi, jačamo digitalne kompetencije kod djece.

U sklopu projekta, u skupinu smo pozvali gospodina Darka Kovača, Majinog oca, koji se bavi fotografijom. Djeci je omogućio da se pobliže upoznaju s fotoaparatom, njegovim dijelovima, ali i digitalnim procesom nastanka fotografije. Djeca su pokazala veliko zanimanje za stare aparate koji više nisu u upotrebi. Tako su imali priliku vidjeti i isprobati fotoaparat koji se gleda „odozgo“ i radi crno-bijele fotografije, upoznali su se s dijelovima fotoaparata i načinom na koji se pravilno fotografira, sami su fotografirali svoje prijatelje i „isprintali“ fotografije, uspoređivali napravljene fotografije… Posjeta gospodina Darka dodatno je povećala interes djece za fotografiju.

Projekt se i dalje nastavlja, a svoje znanje o fotografiji proširit ćemo posjetom fotografskom studiju.