Matematika u Montessori programu
Tagged Tags:

Montessori matematički pribor omogućuje djetetu da brojevne veličine  konkretno – osjetilno spozna i dođe do najviših matematičkih pojmova i računskih operacija.  Način na koji je ponuđeni materijal složen djecu potiče da upotpune svoje intelektualne sposobnosti  te pronađu način kako doći do rješenja.

Pripremljena i poticajna okolina  te prirodna, dječja znatiželja djeci su omogućila da  istražuju pribor iz područja matematike  i savladaju vježbe. Rane matematičke vježbe su bazirane na senzorici koja djeci omogućuje da povezuju količinu sa simbolom. Djeci je omogućeno manipuliranje priborom  (npr.plavo-crvenim gredicama) u svrhu korištenja matematičkih operacija sve dok ne budu spremni na korištenje papira i olovke.

Matematički pribor koji se koristi:

Brojevne gredice – upoznaju djecu sa pojmom broja, količine i simbola

Kutija s vretenima – povezivanje broja i brojke od 0-9

Perle – izgradnja dekadskog sustava, povezivanje količine i simbola, usvajanje i razlikovanje simbola za količinu 1-10-100-1000, usvajanje pojma brojeva 11-19

Brojke i žetoni – usvajanje pojmova o parnim i neparnim brojevima od 1-10

Seguin ploča – usvajanje i upoznavanje brojki (simbola) 11-19  te imenovanje

Daščice – zbrajanje na ploči, utvrđivanje znanja o zbrajanju

Odgojiteljice: S.Romić, J.Kmezić, I.Živčec