Eko projekt – “Veliki lov na biljke”
Tagged Tags:

Nakon što je PO Kurilovečka dobio Zelenu zastavu koja služi na ponos svima nama, započeli smo s projektom „Veliki lov na biljke“. U projektu sudjeluju sve odgojne skupine, a tema će se kontinuirano obrađivati kroz cijelu pedagošku godinu.

Cilj je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti i njenoj važnosti, poticati ih na pozitivno djelovanje i razvijati odgovorno ponašanje prema prirodi (biljnim vrstama našeg okruženja – Turopolja), poticati kreativnost koristeći prirodne materijale na drugačiji način (list kao poticaj…)

Eko aktivnosti:
– Staništa biljki našeg okruženja – šetnja, pronalaženje i proučavanje
– Naš mali hrast – sadimo malo sobno drvo
– Što sve možemo od lišća – kreativna radionica
– Idi pa vidi – poticanje na kritičko razmišljanje – učenje čineći