Advent u skupini s ranim učenjem engleskog jezika

Advent je vrijeme pripreme za Božić.U skupini s ranim učenjem engleskog jezika u P.O Kurilovečka svako dijete je izradilo svoj plakat (sa svojom fotografijom te vrlinama i posebnostima). Svaki dan jedno dijete je bilo Zvijezda Adventa i imalo priliku sebe predstaviti pred prijateljima. Tako smo ovo blagdansko vrijeme iskoristili kao poticaj za jačanje pozitivne slike o sebi, razvoj samopouzdanja, prihvaćanje posebnosti i različitosti.