Obavijesti

Dječji vrtić Velika Gorica

SPREMNOST DJECE ZA POLAZAK U ŠKOLU I UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – RODITELJSKI SASTANCI

24.2.2017.

Zaštita prava djece i podrška obitelji temeljne su vrijednosti društva. Prema Konvenciji UN-a o pravima djeteta, svako dijete ima pravo na roditeljstvo koje promiče njegovu dobrobit i puni razvoj potencijala. Roditeljstvo koje poštuje i promiče prava djeteta je roditeljstvo u najboljem interesu djeteta, odnosno odgovorno roditeljstvo. Dječji vrtić je mjesto koje roditelju omogućuje učenje, jačanje i usavršavanje svojih roditeljskih vještina i kompetencija. Polazak djeteta u osnovnu školu postavlja veće zahtjeve pred cijelu obitelj. Za roditelje predškolske djece vrlo je važno da prije polaska djeteta u prvi razred saznaju koja su to sve očekivanja škole od djece i roditelja na početku djetetova školovanja. Pravodobne informacije i rana podrška obiteljima kroz osnaživanje roditeljskih kompetencija, ključni su za pozitivne ishode u prilagodbi djece i roditelja na nove zadaće.


Stoga za roditelje djece školskih obveznika organiziramo komunikacijske roditeljske sastanke u dobnim skupinama i informativne roditeljske sastanke na nivou cijelog vrtića. Komunikacijske roditeljske sastanke provode odgojitelji, dok informativne roditeljske sastanke vode stručne suradnice logoped i psiholog vrtića.

Informativni roditeljski sastanci održat će se u centralnom objektu vrtića u ulici Josipa Pucekovića 2, Velika Gorica:
u utorak, 28. veljače 2017. godine u 16,30 sati za roditelje djece iz objekta J. Pucekovića 2, a u 17,45 sati za roditelje djece iz programa predškole Vukovina i Rakitovec te objekta Buševec; u četvrtak, 2. ožujka 2017. godine u 16,30 sati za roditelje djece iz objekta Kurilovečka, Mraclin i Vukovina.

Komunikacijski roditeljski sastanci pružaju roditeljima mogućnost da u interakciji s odgojiteljicama promišljaju o njihovim mogućnostima podrške djetetu u pripremi za polazak u školu. Ovako je bilo na roditeljskom sastanku skupine s ranim učenjem engleskog jezika:
U skupini s ranim učenjem engleskog jezika centralnog objekta Pucekovićeva osamnaestero je djece školskih obveznika i za njihove roditelje organiziran je komunikacijski roditeljski sastanak na temu „Spremnost djeteta za polazak u školu“.

Kako bi roditelji na zanimljiv način promislili koje su to vještine, sposobnosti i znanja potrebna da njihovo dijete uspješno krene u prvi razred osnovne škole, realizana je interaktivna igra uz pomoć dlanova ruku roditelja. Roditelji su svoje odgovore uz pomoć odgojitelja, bilježili u tablicu koja je bila osmišljena i stoga podijeljena na sva četiri područja djetetovog razvoja: socioemocionalni i razvoj ličnosti, razvoj spoznaje, razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva te tjelesni i psihomotorni razvoj.

Da bi se sve što je navedeno kvalitetno zaokružilo i povezalo u cjelinu, odgojiteljice su pripremile ppt prezentaciju na ovu temu. Roditeljima je ponuđen i kratak pisani materijal koji će im kod kuće poslužiti kao dobar sažetak o svemu onome na što su se prilikom ovog susreta podsjetili, što su si osvijestili ili nešto novo naučili.

Povratna informacija roditelja o ovakvoj vrsti roditeljskog sastanka izrazito je pozitivna: naglašavaju važnost partnerstva roditelja i odgojitelja za cjeloviti razvoj njihove djece. Od posebne važnosti ističu suradnju sa stručnim timom vrtića.

Stoga je zaključeno da će ova tema i za buduće generacije roditelja djece-predškolaca biti vrlo aktualna, a komunikacijski roditeljski sastanak daje jasne odgovore na sva otvorena i nerazjašnjena pitanja.

Tekst pripremile:
odgojiteljice skupine s ranim učenjem engleskog jezika Željka Herlić i Mirjana Božić i stručni suradnik pedagog Vedrana Debijađi


Galerija