Obavijesti

Dječji vrtić Velika Gorica

Slikovnica kao poticaj za razvoj pozitivne slike o sebi

21.3.2015.

Početkom pedagoške godine 2013./2014. započet je projekt uvođenjem slikovnice kao primarni poticaj za razvoj pozitivne slike o sebi.

Slikovnica je prvi strukturirani čitateljski materijal namijenjen isključivo djetetu preko kojeg dijete upoznaje svijet u kojem živi.

Slikovnica potiče razvoj govora, bogaćenje rječnika, potiče pažnju, koncentraciju, pamćenje, sposobnost zaključivanja, kritičkog mišljenja, motivira na likovno i pismeno  izražavanje (pisanje slova, imena…), toleranciju, solidarnost. Kao takva ima veliku ulogu u razvoju pozitivne slike o sebi.


Cilj projekta

Stvoriti kod djece naviku čitanja slikovnica i potaknuti ih na otkrivanje novog, začaranog svijeta koji će im omogućiti da razvijaju govor i izražavanje, upoznaju svijet oko sebe, pronađu rješenja za određene problemske situacije i razvijaju pozitivnu sliku o sebi.

Zadaci projekta:

1. kreiranje organizacijskog, materijalnog i djelatnog konteksta
2. suradnja s roditeljima
3. poticanje razvoja pozitivne slike o sebi kod djece
4. suradnja sa dječjim odjelom GKVG

Aktivnosti projekta:

Kreirali smo kutića slikovnica i svakodnevno ga dopunjavali novim slikovnicama.
Na poticaj djece oformljen je kutić dramatizacije koji su djeca obogatila lutkicama i maskama od PNMa.
Djevojčica Sita je izradila slikopriču „ Sita i maca Ira“.
Obradili smo slikovnice o emocijama: Kada sam sretan, Kada sam tužan, Kada se bojim, Kada se ljutim te izradili vlastitu slikovnicu
U suradnji sa dječjim odjelom GKVG upoznali smo se s funkcijom knjižnice, posuđivali knjige i napravili izložbu radova

Zaključak

Projekt „Slikovnica kao poticaj za razvoj pozitivne slike o sebi“ omogućio je djeci prevladavanje emocionalne nesigurnosti, pružio im saznanja o njihovom unutarnjem svijetu te ih potaknuo na verbalno izražavanje, opisivanje želja i potreba te izražavanje ugodnih i neugodnih emocionalnih stanja.

Kod djece je uočena veća upotreba govora i novih riječi prilikom prepričavanja slikovnica ili konkretne situacije iz njihova života te opisivanje i prepričavanje zamišljene situacije.

Ostvarena je prva stepenica predčitačkih vještina, a to je upoznavanje sa pisanom riječju, pravilno listanje slikovnice, pravilan redoslijed praćenja teksta prstom ( s lijeva na desno).

U samoj odgojnoj skupini stvorena je atmosfera u kojoj se djeca osjećaju sigurno, zadovoljno,slobodno da uče, da se slobodno izražavaju, zahtijevaju nova znanja i spoznaje.

Dijete je vođa aktivnosti,a odgojitelj prati djetetove zahtjeve.

Mlađa vrtićka skupina
Odgojiteljice: Sanja Đogaš i Željka Varivoda


Galerija