Riječ ravnateljice

    • Irena Kozmić, dipl. defektolog odgajatelj predškolske djece

Djelatnost našeg Vrtića je predškolski odgoj i naobrazba, te skrb o djeci predškolske dobi od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu za dijete.

O dinamici kretanja na planu predškolskog odgoja svjedoči i revidirani program, donijet 1983. godine pod naslovom Osnove programa rada s djecom predškolskog uzrasta. Taj se program postupno uvodio: najprije u rad s djecom jaslične dobi, zatim u vrtićima sa djecom u četvrtoj godini da bi napokon zahvatio čitavu predškolsku populaciju, uključujući i kraće programe.

Opća značajka svih tih nastojanja je napuštanje rigidnosti u radu, svojedobno nastale pod utjecajem sovjetskih uzora, te veća okrenutost djetetu i roditeljima. To je pak, iziskivalo znatniju i primjereniju profesionalnu pripremljenost kadrova koji rade s predškolskom djecom. Ta nastojanja dovela su do programskih usmjerenja devedesetih godina i prilagođenosti izvedbenih programa djeci i uvjetima sredine u kojoj vrtići djeluju. Sve je to konačno regulirano i novim Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi usvojenom u Saboru Republike Hrvatske 1997. godine.

Tijekom proteklih desetljeća naše odgojiteljice zajedno i u suradnji sa stručnim djelatnicima pedagooginjom, psihologinjom i zdravstvenom voditeljicom na različite su načine sudjelovale i sudjeluju u stvaranju i razvitku suvremene hrvatske predškolske teorije i prakse u predškolskom odgoju.

U okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi:
  • redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
  • program predškole.

U okviru našeg vrtića već godinama Udruženje “Djeca prva” provodi igraonice za djecu iz socio-depriviranih sredina na području Velike Gorice, na lokacijama centralnog objekta.

Dječji vrtić Velika Gorica svojom otvorenošću, suradnjom, stručnošću podiže kvalitetu kulture življenja na području Grada. Povezao je sve čimbenike koji trebaju i mogu brinuti o najmlađima i njihovim potrebama. Naš odnos prema njima je i naša karta za budućnost.