Obavijesti

Dječji vrtić Velika Gorica

Projekt Kuća

30.5.2010.

Ovako smo započeli rad na našem projektu "KUĆA":

Igra građenja: "Lovačka kuća" – zajedno sa prijateljima ostalih skupina, Marko i Josip bili su pravi mali graditelji...

Likovna radionica: "Fasada na kućici za psa"
Kad smo napravili kartonsku kutiju, Josip je rekao da moramo "namalati" fasadu. Svi su htjeli pomoći u farbanju, a napravili smo i krov.

"Kućica skrivalica" - pretijesno je za sve koji bi se htjeli sakriti u nju, te su djeca zaželjela da napravimo veću: "Teta, napravi nam veliku kuću da se možemo sakriti svi!"
I želja im je ispunjena. Napravili smo veliku "kućicu skrivalicu" u koju je moglo ući puno malih prijatelja. Bilo je zabavno. Poslužilo nam je za igru: "Kuc, kuc kućice, tko u tebi stanuje?" (djeca odgovaraju ime, prezime i adresu).

Nastavili smo sa plakatom "Kako se gradi kuća?"
Vrijedne i vješte male ruke najprije su iz časopisa izrezivale sličice, a zatim lijepile na veliki papir.


Gregor je svoje umijeće građenja pokazao i na slijedećoj fotografiji koristeći se pritom raznim drvenim konstruktivnim elementima.

Kolaž u boji, ljepilo i škarice pomogli su nam u ostvarenju još jedne likovne radionice: "Moja konstrukcija kuće". Pritom je Lara rekla: "Teta, moja kućica će imati šarene prozorčiće."

O kućici su nas nešto naučili i naši spretni lutkari izvodeći rimovanu lutkarsku predstavu: "Kuća" (s čijim su se sadržajem najprije upoznali uz pomoć svojih odgojitelja)

Kad je jedna ekipa malih glumaca završila, spremno ih je dočekala druga, dok je ona prva pogledala još jednu veselu predstavu svojih prijatelja. Bili smo spremni i na detalje i na vrijeme pripremili karte za predstavu.

Da već postajemo uistinu vješti u korištenju svih likovnih tehnika pokazuje nam i izložba na temu: "Kuća" gdje smo crtali ugljenim štapićima.

Kroz ove aktivnosti, kroz rad na našem malom projektu "Kuća", djeca su sticala niz vještina, ali i novih spoznaja.

U ovim aktivnostima poticali smo cjeloviti razvoj djeteta.

U tjelesnom i psihomotoričkom razvoju djeca su razvijala koordinaciju i preciznost u baratanju predmetima (slaganjem u vis, grupiranjem, razvrstavanjem); preciznost pokreta i ravnoteže pri kretanju; te pri baratanju škaricama, crtanjem, lijepljenjem itd. U likovnim aktivnostima razvijali su finu motoriku šake.

Djeca su se kroz sposobnosti izražavanja, prepoznavanja i regulacije emocija (radosti, veselja, smijeha, tuge, ljutnje i straha); kroz razvoj empatije(suosjećanja); razvijala i na socioemocionalnom planu.

Djeca su u mnogočemu tijekom aktivnosti bila uspješna, bila pohvaljena od strane odgojitelja i svojih vršnjaka, strpljiva, ustrajna i suradnički raspoložena. Na taj način su razvijala svoju ličnost.

Kada je riječ o razvoju spoznaje onda govorimo o stjecanju iskustva dodirom (taktilna percepcija) - o samoj strukturi i veličini predmeta i materijala;
o stjecanju iskustva vidom (vizualna percepcija) - kroz prepoznavanje sličnosti i razlika, prepoznavanje oblika, boja, predmeta i sl.; zatim o stjecanju iskustva sluhom (slušna percepcija) - prepoznavanje i imenovanje zvukova u radnim aktivnostima različitim predmetima.

Manipulirajući ponuđenim materijalima djeca su uočavala da postoje određene veze i odnosi između ljudi i predmeta; uz pomoć slikovnog materijala, slikopriča, igrokaza razvijali su pamćenje i operativno mišljenje (uspoređivanje, stvaranje pojmova, povezivanje slika i riječi). Uz to razvijali su i govorne vještine (jednostavne i složene rečenice, opisivanje, prepričavanje, izražavanje svojih želja, potreba, ali i iskustava).

Na polju likovnog stvaralaštva djeca su uspješno svladala i različite likovne tehnike i načine njihova oblikovanja (kako crtati drvenim ugljenom, npr.); a tzv. likovnu invenciju pokazali su kroz domišljatost u izražavanju na papiru, izmjenjujući liniju, oblik, boju i veličinu.

Najvažnije je, međutim, istaknuti da su surađivali, diskutirali, rješavali problemske situacije i nove zadaće koje su se našle pred njima.

Ali tu nije kraj. Čeka nas još novih projekata, za čiju realizaciju ćemo i dalje trebati vašu pomoć, dok se za ovu dosadašnju zahvaljujemo.

 

Odgojiteljice srednje odgojne skupine:
Verica Pejak, Sanja Trumbetaš i Mirjana Božić

fotografije projekta:


Galerija