Projekti

Dječji vrtić Velika Gorica

Projekt "Čuvajmo svoj glas"

23.8.2017.

Upravo su govor i mogućnost glasovne komunikacije ono što razlikuje čovjeka od ostalih bića, a ujedno i ono po čemu se ljudi međusobno razlikuju, po čemu su jedinstveni.

Glasovna komunikacija je najprimjerenija komunikacija za čovjeka. Ono što smanjuje učinak takve komunikacije i čini glas manje ugodnim, naziva se promuklost ili disfonija za koju se pokazalo da je u porastu posebno u školske djece. Veliki postotak ukazuje na potrebu preventivnog djelovanja od najranije dobi.

Vođeni tom spoznajom, kroz projekt „Čuvajmo svoj glas“ nastojali smo i ove godine educirati naše predškolce kako čuvati svoj glas.

CILJ PROJEKTA
je naučiti djecu kako čuvati svoj glas.

ZADAĆE PROJEKTA:

1. Osvijestiti djeci što je glas, koliko je glas važan u životu
2. Pojasniti kako nastaje glas i koji sve organi sudjeluju u nastanku glasa.

Spoznaja o važnosti glasa, njegovim mogućnostima, te o načinu njegova nastanka, po svojoj prirodi dovode do zaključka o važnosti njegova čuvanja kroz cjeloživotnu provedbu higijene glasa.

Djeca su upoznata s organima koji su potrebni za proizvodnju glasa kroz različite slikovne i video materijale, a s načinom nastanka glasa pomoću video prikaza te pripremljenih modela pojedinih organa. Upozorena su o navikama koje su štetne za glas, a osviještene su im one navike koje su za glas i glasnice dobre. Kao trajni podsjetnik, u skupinama su postavljeni plakati sa slikovno i tekstualno naznačenim korisnim i štetnim navikama.

Rana informiranost i spoznaja djece o važnosti očuvanja glasa pridonijeti će sretnijem i zdravijem djetinjstvu što je u konačnici i bio cilj ovog projekta.

Stručni suradnik mentor
Dinka Babić, dipl. def. logopedGalerija