Vrtić po mjeri djeteta

Dječji vrtić Velika Gorica

Područni objektVukovina, Stara cesta 14

Tel.: 01 6225 955

Fax: 01 6222 781

E-mail: vukovina@vrtic-vg.hr

Kratak opis objekta - u pripremi