Vrtić po mjeri djeteta

Dječji vrtić Velika Gorica

Područni objektMraclin, Ladislava Galekovića 50

Tel.: 01 6226 422

Fax: 01 6222 781

E-mail: mraclin@vrtic-vg.hr

Kratak opis objekta - u pripremi