Obavijesti

Dječji vrtić Velika Gorica

O B A V I J E S T o prijavi djece za program predškole za pedagošku godinu 2016/2017.

1.9.2016.

Prijave se podnose od 1. do 16. rujna 2016. godine na adresi sjedišta dječjeg vrtića, radnim danom od 8 do 15 sati.

Dokumenti:

O B A V I J E S T o prijavi djece za program predškole za pedagošku godinu 2016/2017.

Zahtjev za upis u predškolu